Annette Lind: Værn af privatlivet – en fundamental rettighed!
blog
blog

Udviklingen indenfor informations- og kommunikationsteknologi er både til glæde og gavn for os brugere på adskillige måder. Det er blevet nemmere at kommunikere i det daglige og adgangen til nyheder og viden har aldrig været lettere.

 

Med de sociale medier har vi fået mulighed for at etablere og uddybe sociale relationer på tværs af rum og tid. Men denne digitale udvikling har også medført et voksende pres mod privatlivet. Så snart billeder bliver lagt ud på de sociale medier, så afgiver vi i princippet rettighederne til dem. Internettet giver os på mange måder en billig verden at være en del af, men vi betaler rent faktisk i form af vores personlige informationer. 

 

Denne store udveksling af informationer på nettet udgør et etisk problem, hvori løsningen ikke er givet. Naturligvis skal vi som brugere være bedre til at beskytte vores personlige og private oplysninger, men vi som samfund har også en pligt til at sikre vores borgere, og værn af privatlivet bør prioriteres højt.

 

Retten til privatlivet bør være lige så fundamental på nettet, som den er i alle andre henseender. Denne øgede overvågning af netbrugere kræver politisk fokus og handling. Der er behov for i højere grad at oplyse om konsekvenserne ved brugen af internettet i hverdagen. Forældre har naturligvis en vigtig rolle, når det kommer til deres børns vaner på cyberspace, men det er nok de færreste, der er helt klar over, hvor mange af vores private oplysninger vi i virkeligheden sælger videre dagligt, og hvilke konsekvenser det har for vores privatliv. Derfor er der behov for i højere grad at oplyse forældre såvel som børn og unge om brugen af internettet, og hvilke konsekvenser og farer der lurer i vores daglige færden på internettet.

 

Socialdemokraterne tager nu hul på problemstillingen i Nordisk Råd, og vi ønsker en fælles nordisk konference, hvor de nordiske lande udveksler erfaringer og udfordringer med værn af privatlivet i den digitale dagligdag.

 

Annette Lind (f. 1969) er medlem af Nordisk Råds kultur- og uddannelsesudvalg. Hun er medlem af det danske folketing siden 2011, hvor hun bl.a. er medlem af børne- og undervisningsudvalget.