Christian Beijar
Christian Beijar er medlem af Ålands Lagting og Nordisk Råds Velfærdsudvalg. blog
blog

Jag är första undertecknade av et medlemsförslag till att gå vidare med tanken på en Nordisk Förbundsstat. Tanken är kittlande, men är inte orealistisk för den grundar sig på historikern Gunnar  Wetterbergs bok ”Förbundsstaten i Norden”.

 

Så vi behöver inte uppfinna hjulet för att fundera vidare på dessa tankegångar. Idag känns tanke på en förbundsstat Norden mer aktuell än någonsin med tanke på det internationella läget. Vilka skulle fördelarna kunna  vara med en Nordisk Union:

  1. Gemensam arbets- och studiemarknad: För utmenskilda medborgare kommer Norden utan gränser att ge långt större rättigheter och möjlighetern i fråga om arbete och studier.
  2. Miljö- och klimat: En nordisk förbundsstat kan gå i bräschen för utvecklingen av ett bärkraftigt samhälle som kan hantera miljö- och klimatutmaningar.
  3. Ekonomiska inbesparingar:  Det kan sparastydande resurser på att reducera ” dubbelarbete” eftersom gemensamma anskaffningar och investeringar kan medföra tydligabrationaliseringsvinster.
  4. Näringsliv och fosrkning: Med mer gemensamma regelverk och färre gränshinder kommer näringslivet i en nordisk förbundsstat att ha bättre villkor. En samordnad forskningspolitik kommer att stärka Norden som föregångsregion inom forskning och innovation.
  5. Kulturell mångfald: Ett Norden uran gränser kommer att stärka kulturlivet och det gemensamma kulturlivet och det gemensamma kulturutbytet mellan folken¨och kulturmiljöerna.
  6. Internationellt inflytande: Ett nordiskt förbund kommer att utgöra världens 10:e största ekonomi som sträcker sig från Thule i väst till Karelen i öst. Norden kan vara en aktör som får stort inflytande i världen och med vilken många kommer att vilja söka allianser och samarbete med.

 

Mot den här bakgrunden så tycker jag och övriga undertecknade att man rekommenderar Nordiska Ministerrådet att man tillsätter en expertgrupp för att göra nödvändiga utredningar och som kunde utarbeta förslag på olika modeller till hur en Nordisk Förbundsstat/statsförbund och olika former av fördjupat regionalt samarbete konstitionellt kunde se ut och hur det kunde samverka med parlamenten.

 

Så nu återstår att se hur den fortsatta processen blir!

Christian Beijar

Ordförande i  den åländska delegationen i nordiska rådet

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

 https://www.facebook.com/s.nordisk

 https://twitter.com/SocNR