Helgi Hjörvar
Formand for Socialdemomkraterne i Nordisk Råd, Helgi Hjörvar blog
blog

Det er en stor glæde at få lejligheden at lancere vores nye hjemmeside med en kort blog om aktuelle begivenheder i Nordisk Råd. Socialdemokraterne i Nordisk Råd er den største partigruppe i rådet, og jeg håber, at denne hjemmeside vil gøre os og vores arbejde mere synlig og tilgængelig. Nordisk Råd er et vigtigt forum hvor parlamentarikere mødes og udveklse synspunkter og erfaringer. Vores nordiske velfærdssamfund står nu over for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at vi socialdemokrater i hele Norden fortsætter vores tætte samarbejde og kæmper videre for vores fælles værdier. Vi er jo overbevist at den rigtige vej er vores vej, den socialdemokratiske vej.

Nordisk Råd må fokusere på emner af stor betydning for befolkningen i Norden. Det er derfor passende at man har valgt bæredygtig udnyttelse af naturressourcer som tema til årets temasession i Akureyri. Det er et meget vigtigt tema som vi i den Socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd lægger stor vægt på. Vores virksomhedsplan for 2014 har overskriften Den nordiske model – arbejdsliv, uddannelse og naturressourcer. Vi mener at udviklingen af de nordiske landes samfund skal være økonomisk og miljømæssig holdbar og at vi skal fokusere på arbejdsvilkår samt menneskers og miljøets vilkår ved udvinding af naturressourcer.

Den alvorlig situationen i Ukraine er også på Nordisk Råds dagsorden. Vores præsident, Karin Åström, har mødt med parlamentarikere i de tre baltiske lande og Polen for at diskutere hvordan vi kan i fællesskab bidra til demokratisk udvikling i Ukraine. Vi i Norden har haft 200 års fred med hinanden, som har gjort det muligt at bygge op vores velfærdssamfund gennem tæt samarbejde. Betydningen af demokrati i opbygningen af fredelige og veldrevet samfund kan ikke undervurderes. De nordiske lande er det bedste eksempel på dette.