Vi styrker det nordiske forsvarssamarbejde
blog
blog

Et centralt fokus for det danske formandskab i Nordisk Råd er forsvarspolitikken. Derfor glæder jeg mig som præsident for Nordisk Råd over, at vi allerede har taget vigtige skridt mod mere nordisk samarbejde på området.

Tilbage i marts blev de nordiske forsvarsministre nemlig enige om at styrke samarbejdet. Det blev aftalt at åbne hinandens luftrum, søterritorier og landområder i fredstid. Dermed kan man i fremtiden lave militære øvelser i hinandens lande. Ministrene blev bl.a. også enige om et tættere samarbejde om overvågning af de nordiske luftrum.

Så sent som i sidste måned afholdt vi desuden en konference under titlen Nordic Ways of War and Peace. Her diskuterede ministre, eksperter og militære repræsentanter den sikkerhedspolitiske udvikling i Norden og Baltikum. Til oktober holdes endnu en konference om fremtidige perspektiver for nordisk forsvar.

En af ambitionerne er også at undersøge, om vi kan købe bedre og billigere militært materiel ved at gøre det fælles. Samtidig med det vil vi gerne forbedre og effektivisere det nordiske samarbejde omkring internationale missioner. Det gælder både i FN-regi og andre sammenhænge som f.eks. i Afghanistan.

For med Ruslands ageren og udviklingen i Arktis bliver det kun endnu vigtigere for os at samarbejde. Også selvom vores lande har dybt forskellige udgangspunkter:

Danmark, Island og Norge er medlem af NATO. Sverige og Finland står udenfor. Til gengæld er Sverige og Finland så som EU-medlemmer en del af Nordic Battlegroup. Men pga. de danske EU-forbehold står Danmark her udenfor. Trods manglende EU-medlemskab er Norge alligevel med i kampgruppen. Netop pga. de forskellige alliancer er det så vigtigt, at vi bruger det nordiske samarbejde til at styrke vores fælles sikkerhed i regionen.

Henrik Dam Kristensen (f. 1957) er præsident for Nordisk Råd og medlem af Nordisk Råds præsidium. Han er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og sidder som 1. næstformand i Folketingets præsidium. Desuden er han medlem af Folketingets forsvarsudvalg og har haft en række forskellige ministerposter gennem årene.


Foto: Magnus Fröderberg/norden.org