Norrænt samstarf um tækifæri tæknibyltingarinnar / Nordisk samarbejde om teknologirevolutionens muligheder
Oddný G. Harðardóttir, er medlem af Nordisk Råds præsidium. Hun er medlem af Alþingi for Samfylkingin og leder af partiets parlament gruppe. blog
blog

Í fiskiþorpi úti á landi er hópur fólks úr fiskverkunarstöð í fræðslu hjá Símenntunarstofnun. Hátæknifyrirtæki í fiskverkunargeiranum er í heimsókn og er með kynningu á tækninýjungum í fiskverkun fyrir fiskverkafólkið.

 

Þegar líður á kynninguna, þá fer að heyrast úr hópnum: „jahá, þarna fer starfið mitt“ og svo heyrist frá þeim næsta efir skamma stund „og mitt“. Þarna sat verkafólkið og horfði upp á störfin sín hverfa eitt af öðru. Tæknin tekur yfir æ stærri hluta ferlisins og hin vinnandi hönd víkur fyrir sjálfvirkum tækninýjungum.

 

Þetta er sá raunveruleiki sem að blasir við okkur. Samfélög okkar standa frammi fyrir tæknibyltingu sem mun hafa miklar breytingar í för með sér með aukinni sjálfvirkni og gervigreind.

 

Nýtum möguleikana

 

Nýja iðnbyltingin er að því leyti frábrugðin þeim fyrri að nú mun tæknin ekki eingöngu koma í stað vöðvaafls heldur líka hugarafls að einhverju marki. Gervigreindin gefur vélum til að mynda áður óþekkta hæfni. Skýrt dæmi eru sjálfkeyrandi bílar.

 

Nýja iðnbyltingin verður öðruvísi vegna þess að vélar eru farnar að hlusta, tala og skilja. Vélarnar þurfa enga stjórn frá mönnum til að leysa flókin og margbreytileg verkefni og störf sem bæði háskólamenntaðir og ófaglærðir sinna í dag. Þótt tæknin hafi verið í stöðugri þróun er ýmislegt sem bendir til þess að í hinum stafræna, vel tengda heimi verði þessar breytingar á ógnarhraða og umfangsmeiri en áður þekkist.   

  

Mikil tækifæri felast í sjálfvirknivæðingu og gervigreind. Framleiðni getur t.d. aukist gríðarlega. Möguleikar aukast til vistvænnar framleiðslu og viðbragða við loftlagsvánni sem við stöndum frammi fyrir. Ef vel er á málum haldið gæti vinnutími styst hjá launafólki sem aftur gefur fjölskylduvænni tilveru og tíma til símenntunar og fleiri frístunda.

 

Tryggjum jöfnuð og velferð

 

Tækifærunum fylgja líka ógnir ef ekki er rétt haldið á spilunum. Um leið og mörg hefðbundin störf tapast verða önnur ný til. OECD hefur metið að 10% allra starfa í dag munu tapast á næstu árum og önnur 25% munu breytast.

 

Stjórnvöld verða að bregðast við þessum veruleika og þess vegna hef ég lagt það til að að norrænu ríkin hafi samstarf um möguleg viðbrögð og lausnir. Skoða þarf sérstaklega þátt menntunar í undirbúningi þessarar framtíðar. Freista verður þess að spá um hvernig störf eru líkleg til að úreldast, hvers konar störf verða áfram unnin af mönnum og hvaða tegund nýrra starfa skapast, svo og hvernig við gerum menntakerfinu kleift að fást við þetta mikilvæga viðfangsefni. Þar þarf að huga sérstaklega að undirbúningi fyrir störf sem eru líkleg til að verða áfram unnin af mönnum, störf sem krefjast góðrar samskiptahæfni s.s. í þjónustu, umönnun og kennslu.

 

Þá þarf að leggja áherslu á að auka tölvufærni og tækninám, örva skapandi hugsun og efla hefðbundið listnám. Þróa virkari símenntunarúrræði til að mæta þeim sem þegar hafa menntað sig en þurfa að horfast í augu við breytingar á stöðu sinni vegna nýrra atvinnuhátta. 

 

Síðast en ekki síst þurfa norrænu ríkin að sameinast gegn því að tækniframfarirnar valdi auknu misrétti en stuðli þess í stað enn frekar að norrænni velferð, jöfnuði og réttlæti.    

 

Oddný G. Harðardóttir situr í forsætisnefnd Norðurlandaráðs sem fulltrúi jafnaðarmanna. Hún er þingmaður og formaður þingflokks Samfylkingarinnar á Alþingi.

 

Dansk tekst:

 

Nordisk samarbejde om teknologirevolutionens muligheder

 

I en lille havneby helt op i Islands nordkyst sidder en gruppe fiskearbejdere fra den lokale fiskefabrik til efteruddannelse hos byens VEU Center. Den dag havde de besøg af en global virksomhed der leverer højteknologiske løsninger indenfor fødevareforarbejdningsindustrien som præsenterede det nyeste af de nye inden for branchen.

 

Snart begyndte man at høre fra rummet: ”nåh! Der går mit job” så gik der ikke lang tid før man hørte også: ”der går så mit også” Sådan spredte det sig ret hurtigt. Der sad fiskearbejderne og så ind i fremtiden hvordan deres jobfunktioner kommer til at vige for automatiserede løsninger.

 

Vi må reagere

 

Det som jeg beskriver her, et tegn på den 4. industrielle revolution, er en virkelighed alle os i Norden står overfor og vi er nødt til at forholde os til. Erfaringen viser at vi lykkes bedst når vi arbejder sammen, derfor har jeg foreslået at de nordiske lande indleder et samarbejde om mulige reaktioner og løsninger til at komme denne udvikling i møde.

 

Vores samfund står over for en teknologirevolution, hvor øget automatisering og kunstig intelligens vil medføre store ændringer. Der skønnes fx, at halvdelen af alle erhverv i USA vil blive automatiseret inden for de kommende 20 år. Man kan forvente en tilsvarende udvikling i de nordiske lande.

 

Den nye industrirevolution adskiller sig fra de forrige revolutioner ved at den nye teknologi ikke blot erstatter muskelkraft men også til en vis grad tankekraft. Takket være kunstig intelligens besidder fx maskiner en hidtil ukendt kompetence. Et tydeligt eksempel er selvkørende biler. Den nye industrirevolution adskiller sig, fordi maskinerne nu er begyndt at lytte, tale og forstå. Maskinerne behøver ingen menneskestyring for at kunne løse komplekse og varierede opgaver og job, som i dag udføres af både akademikere og ufaglærte.

 

Vi må komme øje på mulighederne

 

Automatisering og kunstig intelligens skaber mange muligheder. Produktiviteten kan fx vokse voldsomt. Det skaber større muligheder for fx. økologisk produktion og for at håndtere den klimakatastrofe, vi står overfor. Med rettidig omhu vil man også kunne forkorte lønmodtagernes arbejdstid, hvilket igen giver en mere familievenlig tilværelse, tid til livslang læring og mere fritid.

 

Men mulighederne indebærer også en trussel, hvis man ikke spiller sine kort rigtigt. Regeringerne forstår at vi nødt til at forholde os til denne virkelighed, og derfor er dette forslag kommet videre til behandling. Mit forslag i Nordisk Råd er at regeringerne vil indlede et samarbejde om mulige reaktioner og løsninger. Især omkring uddannelsens rolle i forhold til at forberede studerende til denne fremtid.

 

Det er vigtigt at have fokus på uddannelse og have flere aktive tilbud inden for livslang læring for at tilgodese dem, der allerede har en uddannelse, men som står overfor ændringer af deres position på grund af omlægningen af arbejdslivet, ligesom fiskearbejderne oppe i Nord Island oplever nu. Selv om der stadig er lang tid til, at maskiner erstatter samtlige job udført af mennesker, bør man se nøje på, hvordan man sikrer individernes forsørgelsesmuligheder, når deres arbejdsmuligheder reduceres kraftigt.

 

Bevar velfærden

 

Regeringerne bør endvidere finde ud af, hvordan man undgår, at skatteindtægterne reduceres med konsekvenser for velfærdssystemet. Med rettidig omhu kan alt dette opnås, men udfordringen består ikke mindst i at sikre, at uligheden ikke vokser, og at pengene dermed samles på få hænder, mens befolkningen betaler omkostningerne af den effektivisering, som teknologien medfører. Det er nødvendigt at vurdere, hvordan dette påvirker kønnenes stilling på arbejdsmarkedet og fortsat være opmærksom på, at kønnene er ligestillet.

 

Oddný G. Harðardóttir, er medlem af Nordisk Råds præsidium. Hun er medlem af Alþingi for Samfylkingin og leder af partiets parlament gruppe.

 

Følg vores arbejde i Nordisk Råd

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR