Politik gör skillnad!
Pyry Niemi, Socialdemokraterna i Nordiska rådet, Sverige blog
blog

Den nordiska arbetsmarknadsmodellen är stabil och en garant för goda levnadsvillkor för alla i Norden. Genom vår modell har vi utvecklat en stark offentlig sektor, ett välorganiserat arbetsliv samt kunnat göra omfördelning inom skattesystemet. Det har gett goda resultat som alla politiska partier vill ta åt sig äran för, eftersom det bygger på politiska beslut, handlingskraft och vilja.

 

I samarbete med SAMAK och fackföreningsrörelsen vill Socialdemokraterna i Nordiska rådet värna modellen samt prioritera ett antal områden. Den socialdemokratiska gruppen vill under året fokusera på följande: livslångt lärande, social dumpning, jämlikhet, migration och facklig organisering.

 

De prioriterade områdena finns med i en aktionsplan, som bland annat innehåller ett medlemsförslag om livslångt lärande, ett förslag om ett gemensamt nordisk arbete mot social dumpning samt ett förslag om professionell brottslighet inom EU. Dessa är skickade till nordiska ministerrådet. Gruppen kommer även att organisera öppna möten om social dumpning i alla nordiska länder. Mötet i Danmark äger rum i slutet av augusti. Ett seminarium om att se över möjligheten att utveckla en modell för ett gemensamt nordiskt certifikat för lika lön börjar också ta form.    

 

Flera konkreta åtgärder och medlemsförslag kommer att presenteras under hösten och gruppens fokusområden kommer att finnas med på SAMAKS kongress 2018.

 

Følg vores arbejde i Nordisk Råd

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR