Rädda snabbtåget mellan Stockholm och Oslo
Lars Mejern Larsson, Socialdemokraterna i Nordiska rådet, Sverige blog
blog

I augusti 2015 började SJ köra snabbtåg mellan Stockholm och Oslo. Det blev snabbt en succé. Nu planerar Jernbaneverket i Norge att genomföra banarbete mellan Lilleström och Kongsvinger under dagtid. Det skulle innebära att SJ måste ställa in sina viktigaste avgångar - åt båda hållen.

 

Socialdemokraterna i Nordiska rådet tycker att det är viktigt att underhålla tågsträckan, men det är också angeläget att störningen på sträckan Stockholm – Karlstad – Oslo blir så liten som möjligt.

 

Innan beslut fattas om vilken tid banarbetet ska utföras måste alla aspekter belysas, så att beslutet påverkar så få resenärer som möjligt. För resenärernas del vore det positivt om banarbetet kunde genomföras på natten.

 

För att uppmärksamma detta har socialdemokraterna ställt en skriftlig fråga via Nordiska rådet till den norska infrastrukturministern. Den lyder: ”Hur ser ni på möjligheten att genomföra det nödvändiga banarbetet på den aktuella sträckan på nattetid, så att persontrafiken påverkas så lite som möjligt?”

 

När snabbtåget startade ökade antalet resenärer med 50 procent. På delsträckan Karlstad – Oslo ökade antalet resande med hela 150 procent. Det är positivt att satsningen är lyckad och att många resenärer väljer tåget, inte minst ur ett miljöperspektiv.

 

Banarbetet ska starta 2018 och pågå i tre år mellan klockan 09.00 och 15.00. Om arbetet däremot genomfördes på natten skulle färre avgångar och resenärer påverkas. Jernbaneverket vill genomföra arbetet på dagen för att inte störa godstrafiken på natten. Enligt SJ skulle få godståg påverkas av en nattavstängning och de tåg som påverkas kan ändå genomföra sitt godsuppdrag. 

 

Socialdemokraterna i Nordiska rådet tycker det är viktigt att banarbetet utförs och vi har förståelse för att man vill värna godstrafiken, men det bör gå att hitta en lösning så att persontrafiken inte påverkas i någon större utsträckning när människor nu valt det miljövänliga alternativet. Tågsatsningen har verkligen blivit en succé.

 

Lars Mejern Larsson, Socialdemokraterna i Nordiska rådet, Sverige

 

Følg vores arbejde i Nordisk Råd

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR