Sonja Mandt (A)
Norske stortingsmedlem, Sonja Mandt, er medlem af Nordisk Råds Velfærdsudvalg og Kontrolkomitéen blog
blog

Så opplevde vi nok en grusom hendelse som relaterte seg til kampen om ytringsfriheten. Angrepet i København var noe vi frykta ville skje, men som vi håpa i det lengste ikke ble virkelighet. Sammen med terrorhendelsene i Paris er nå debatten om ytringsfrihet og hvor grensene går, igjen aktuell. Norge og Danmark var utpekt som aktuelle terrormål, mye fordi vi står opp for ytringsfriheten og tør å si ifra der andre tier. Det er en del av vårt felles syn og kampen om demokrati.

 

Dette skaper også det gode engasjementet i alle media, men det skaper også økt risiko for flere angrep av ytterliggående grupper som ikke har samme synspunkter som oss om hva ytringsfrihet er.

 

 

For meg er ytringsfriheten en viktig del av landet jeg bor i og framtida jeg vil være med å skape.  Vi må felles forsvare og sørge for at dette skal gjelde for alle. Når vi kjemper for religionsfrihet, og ytringsfrihet er det en forutsetning at alle skal få det. Dette er en viktig menneskerett som skal beskytte mennesker og ikke guder.

 

Når vi opplever angrep og trusler mot denne friheten, må dette møtes med argumenter, satire, kunnskap og makt. Det kan vi gjøre som enkeltpersoner, og som samfunn. Det er viktig at det ikke er noen som prøver å diktere og presse oss til å skape mer lukka eller intolerante samfunn, eller nekter oss ha meninger og ytringer, selv om en kan bli støtt eller såra.

 

For sosialdemokrater er dette vårt samfunnsprosjekt. Vi vil skape et samfunn der det frie skapende menneske har tilhørighet i et samfunn med plikter og rettigheter i et demokrati.  

 

Vi lever i en verden med ulike religioner og trosretninger, der det er viktig å ha evnen og muligheten til kritisk tenking. Debatten om blasfemi og hvor grensene er opp mot ytringsfriheten er interessant. I Norge har vi en lovgivning der bla oppfordring til ulovlige gjerninger er forbudt. Det betyr imidlertid ikke, slik jeg ser det, at alt behøver sies, - alltid. Det er viktig å ta hensyn til folks følelser og tro, og ha respekt for at andre mener noe annet enn seg sjøl. Det å hevde meninger og kjempe for ytringsfriheten, er ikke i konflikt med det.  Tvert om så driver det oss videre til å tenke kritisk og ta nye avgjørelser.

 

Som sosialdemokrater må vi stå først i kampen mot totalitære ideologier, mot ekstremisme og vold.

 

Vi skal kjempe for mer demokrati, mer frihet og ideen om alle menneskers likeverd og retten til å hevde egne meninger.  Vi skal kjempe sammen for ytringsfriheten!

 

Våre tanker går i disse dagene til Danmark og København, som denne gang ble rammet så hard i ytringsfrihetens kamp. 

 

Sonja Mandt

 

Følg vores arbejde på:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR