Utbygging av fyllestasjoner til nullutslippsbiler
Irene Johansen, Arbeiderpartiet (A), Norge blog
blog

I desember 2015 fikk verden endelig en rettslig bindende internasjonal klimaavtale. Parisavtalen forplikter alle land til å arbeide for å holde den globale temperaturøkningen godt under 2 grader. I november trådte avtalen i kraft, og på det årlige klimatoppmøtet i Marrakech nettopp, ble landene enige om hvordan utviklingen av regelverket skal følges opp de neste årene. Arbeidet med å få ned klimagassutslipp har vi i de nordiske landene jobbet med lenge. Parisavtalen gir oss imidlertid et ekstra trykk!

Som medlem av utvalget for et bærekraftig Norden er jeg naturlig nok opptatt av saker som vi kan jobbe sammen om i Norden for å få ned klimagassutslipp og fjerne grensehindre. Det er mange sektorer vi kan fokusere på, og mange jobbes det med, som mikroplast i naturen, matspill og den sirkulære økonomi.

En sektor jeg er opptatt av, er transportsektoren, som står for omlag 30% av utslippene. I Norge har vi blitt enige om et mål om at nybilsalget av personbiler i 2025 skal være basert på nullutslippsteknologi. Vi har siden 2006 brukt avgiftspolitikken aktivt for å fremme salg av el-biler, hydrogenbiler og ladbare hybrider. Det har gitt en nedgang i utslipp fra personbiler på nærmere 40%.

En stor del av dette skyldes en økende andel el-biler. Vi nærmer oss 100.000 el-biler, men nå har salget flatet litt ut. For å fremme salg av nullutslippsbiler må vi fjerne bilkjøpernes usikkerhet om hvor langt de kan kjøre med de el-bilene som er på markedet. Det handler om rekkevidde på el-bilmotoren og det handler om ladestasjoner.

Utvikling av rekkevidden på el-bilene må vi oppmuntre bilprodusentene til å ta seg av. Utbygging av ladestasjoner og fyllestasjoner for nullutslippsbiler derimot, kan vi bidra til i de nordiske land. Et kart over hurtigladestasjoner i Norden hos den norske El-bil foreningen, viser at det er det behov for. Til vi har et fungerende marked må vi stimulere dette markedet ved å bidra til finansiering av utbyggingen. Jeg er glad for at vi sosialdemokrater er enige om å foreslå dette for ministrene, og håper å få til en felles nordisk innsats de neste to årene. Forslaget er nå til behandling, og kan leses i sin helhet her.

Irene Johansen, Arbeiderpartiet (A), Norge

Følg vores arbejde i Nordisk Råd

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR