Den 9. juni 2017 havde Henrik Dam Kristensen, MF (S), medlem af Nordisk Råd, fhv. fødevareminister, dette debatindlæg i det danske netmedie Altinget i en lettere ændret udgave:

I december 2016 tog jeg som præsident i Nordisk Råd initiativ til en nordisk høring på Christiansborg om antimikrobiel resistens (AMR). AMR udgør i dag en stadig voksende trussel mod folkesundheden over hele verden. Under høringen deltog tilmeldte fra alle de fem nordiske lande og relevante fagmiljøer. Hensigten med høringen var at indsamle erfaringer og gode råd fra alle de nordiske lande til, hvordan vi i Norden som region kan håndtere og bekæmpe AMR og dens udbredelse.

De indsamlede råd og erfaringer blev efterfølgende sammenfattet til en hvidbog, der fremadrettet kan bruges som fundament for eksempelvis en fælles nordisk handlingsplan. Jeg kan i dag konstatere, at projektet blev vellykket. På Nordisk Råds session i Riksdagen i Stockholm vedtog Nordisk Råd hvidbogen Norden i samlet kamp mod antimikrobiel resistens.   

Mere viden, rationaliseret brug af antibiotika og ny teknologi og medicin
Hvidbogen beskriver 7 overordnede målsætninger for en nordisk strategi mod AMR: Reduktion af behovet for antibiotikabehandling gennem vaccination og forebyggelse af smittefare; rationalisering af anvendelsen af antibiotika til behandling af mennesker og dyr; indsamling af viden om spredningsmønstre for og udbredelse af AMR; indsamling af viden om optimal anvendelse af allerede eksisterende antibiotika og vacciner; sikring af incitamenter til udvikling af ny sundhedsteknologi, innovativ medicin og vacciner; styrkelse af udbredelse og vidensdeling af ’best practices’ samt politisk pres og dialog gennem internationalt samarbejde.

Det vigtige spørgsmål er selvfølgelig, hvordan målsætningerne rent faktisk kan implementeres og efterleves i praksis. Hvidbogen oplister 12 stærkt kvalificerede og fagligt funderede rekommandationer til, hvordan de ovenstående målsætninger kan omsættes til håndfaste tiltag. Den overordnede pointe er, at en samlet indsats fra de nordiske lande i bekæmpelsen af AMR ikke kun vil være ressourcesparende, men også effektiviserende og befordrende for et bedre værn imod sundhedsfaren.

Anbefalingerne fra Nordisk Råd går nu til Nordisk Ministerråd. Jeg opfordrer miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, og sundhedsminister Ellen Trane Nørby, til at følge op på Nordisk Råds hvidbog næste gang, de møder deres nordiske kollegaer i regeringernes samarbejdsorgan, Nordisk Ministerråd.