Turismen i Arktis er i kraftig vækst. Det betyder særlige muligheder for at skabe økonomisk vækst og beskæftigelse i de arktiske dele af Norden. Det byder vi naturligvis velkommen. For mange af vores medborgere i de arktiske egne giver det en kærkommen mulighed for at udvikle deres byer og bygder.

Men miljøet og naturen er sårbar i Arktis. Derfor er det nødvendigt, at vi lærer af hinandens erfaringer, så vi sikrer, at turisme og vækst i Arktis foregår på bæredygtig vis, så miljøet ikke tager skade.

En arktisk turistklynge er en samling af interessenter indenfor turismen. Der kan både lokale, regionale og nationale interessenter være med. Klyngen understøttes af et sekretariat, der sørger for at indsamle og dele viden og erfaringer med bæredygtig arktisk turisme blandt interessenterne.

Sekretariatet kunne dele Tromsøs erfaringer med udformningen af en særskilt afgift på hotelovernatninger. Eller Islands arbejde for at mindske miljøpåvirkningen af masseturismen.

De arktiske dele af Norden har forskellige erfaringer og udgangspunkter, og vi har meget at lære af hinanden.

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

https://www.norden.org/da/case/medlemsforslag-om-arktisk-turistklynge

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR