På sessionens dagordning hittar vi både konflikter där skiljelinjerna mellan partierna är tydliga men även områden där samtliga partier arbetar tillsammans för att komma fram till lösningar på viktiga frågor. Socialdemokraterna kommer att spela en aktiv roll i sessionen då s-gruppen är rådets största partigrupp med 26 medlemmar från hela Norden.

Nordiska rådets klara hållning i konflikten på Krim är ett bra exempel på hur de nordiska länderna kan ta en gemensam ställning i internationella frågor. Det är mycket viktigt att Nordiska rådet understryker sin klara hållning om Krim under sessionen för att på så sätt bidra till fred och stabilitet i Europa.

På sessionen vill Socialdemokraterna verka för en hållbar användning av naturresurserna, dels med hänsyn till vårt ekosystem men även med hänsyn till samhället som användare av resurserna. Vi ska säkra att resurserna kommer till användning för framtida generationer, inte bara dagens invånare. Vi vill också säkra att intäkterna från våra naturresurser blir rättvist fördelat och att de används till att utveckla samhället och de sociala insatserna. Vi socialdemokrater är enade i Norden kring fisket, mineralbrytning, energi och andra naturresurser som finns i Norden.

I Akureyri vill socialdemokraterna fortsätta sin gemensamma kamp för utvecklingen av vår nordiska välfärdsmodell som under de senaste årens högerregeringarna blivit nedskuren. Mest uppmärksammat är rättigheter för arbetstagare, mot social dumping och ungdomsarbetslösheten.

Resultatet av dagens situation är en ökad uppdelning av arbetsmarknaden och ökad ojämlikhet. Detta vill Socialdemokraterna ändra på med gemensamma nordiska insatser mot social dumping och ungdomsarbetslöshet samt att stärka fackföreningarnas roll.

Helgi Hjörvar, ordförande för Socialdemokraterna i Nordiska rådet

Karin Åström, president för Nordiska rådet

Læd den islandske avisversion her:

http://www.visir.is/fridur,-jofnudur-og-audlindir/article/2014704079951