Socialdemokraterna i Nordiska rådet vill att samarbetet kring ett hållbart Norden ska intensifieras. Det är viktigt att arbeta tillsammans för att hitta lösningar på miljöfrågor och gränshinder som påverkar klimatet. Därför är vi glada för att Utskottet för ett hållbart Norden har godkänt vårt förslag om att stärka den gröna rörligheten.

Socialdemokraterna vill:

  • Att alla nordiska länder får tillgång till den norska databasen NOBIL, som registrerar laddstationer för elbilar. Idag har bara Norge, Sverige och Finland tillträde.
  • Att NOBIL utökas till att även registrera andra bränslen som inte avger utsläpp, till exempel väte.
  • Att det införs en gemensam nordisk standard för elektroniska laddstationer för båtar, färjor, lastbilar och bussar.

Det är viktigt att vidta åtgärder för att få ner mängden luftföroreningar i våra samhällen och det är glädjande att Parisavtalet har ett särskilt fokus på att minska utsläppen. Idag står transportsektorn för 30 procent av alla utsläpp av växthusgaser i Norden.

Därför vill Socialdemokraterna i Nordiska rådet att det ska vara enkelt att köra elbil i Norden och över våra gränser. Vi vill se fler tankstationer för elbilar längst med våra motorvägar. Vi vill också att Nordiska ministerrådet samordnar de nationella infrastrukturplanerna på klimatområdet för att öka möjligheterna att köra bil med nollutsläpp på våra vägar.

Dessa förslag kanske inte revolutionerar världen, men det är små steg i rätt riktning. Sakta men säkert gör vi våra nordiska samhällen mer hållbara.

 

Socialdemokraterna i Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden:  

Karin Gaardsted, Danmark

Suzanne Svensson, Sverige

Irene Johansen, Norge

Knut Storberget, Norge

Ineqi Kielsen, Grönland

 

Dansk udgave: https://ing.dk/artikel/kronik-nordiske-tiltag-gavn-elbiler-paa-vej-203226

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR