Klimaforandringerne giver ikke kun mere voldsomt vejr. De stigende havtemperaturer skaber nye udfordringer for de nordiske lande. Pelagiske fisk følger temperaturændringer i havet og flytter fra et område til et andet. I dag fiskes makrel, sild og tun langt oppe i de arktiske farvande – noget der var uhørt for få år siden. Samtidigt bliver havet mere surt som følge af CO2-stigningen i atmosfæren, hvilket også påvirker fiskenes udbredelse. Disse farvande er ikke lige så vel undersøgte som de vanlige fiskevande.

De enkelte nordiske lande udøver forskellige former for havmiljøforskning med forskellig intensitet gennem offentlige myndigheder og universiteter i deres egne og i internationale farvande. For at opnå en fælles gennemgående forståelse af forholdene i havene og sikre relevant vidensdeling mellem myndigheder, forskningsenheder og universiteter, har Socialdemokratiet i Nordisk råd foreslået at opsætte en fælles portal for den indsamlede data.

Ved at gøre den indsamlede viden fælles og standardiseret vil man lette en række forhandlinger om f.eks. fiskekvoter, ligesom man vil få en bedre forståelse af, hvilke grænseoverskridende miljøproblemer der findes, og hvilke indsatser der er brug for.

"Tidligere har fiskeripolitikken og forvaltningen af havets ressourcer givet anledning til uenighed og konflikt i det nordiske samarbejde. Den Socialdemokratiske Gruppe mener, at fælles standarder for dataindsamlingen vil skabe mere klarhed", udtaler Ineqi Kielsen.

Portalen vil derfor potentielt gavne både det langsigtede økonomiske udbytte og miljøforvaltningen af havene for alle de nordiske lande. Derudover findes der en stor, nordisk nytte i at sikre deling af relevant viden og forskning for vores fælles farvande og sikre enighed om måle- og datastandarder på området.

 

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1759-holdbart

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR