Socialdemokraterne overtog formandsposten i Kultur- og Uddannelsesudvalget i januar 2014, da norske Jorodd Asphjell blev formand for udvalget. Men den nye socialdemokratiske ledelse i udvalget, kommer også øget fokus på borgernær kultur samt børn og uddannelse. Socialdemokraterne er med den nye formandskab i udvalget allerede godt i gang med at sætte socialdemokratiske fingeraftryk på udvalgets arbejde.

 Et af de politiske temaer, som er sat på dagsorden er børnekultur i Norden. Udvalget skal bl.a. se på hvordan et øget fokus på børnekultur kan bidrage til øget læring og kompetenceudvikling hos børn. På temasessionen som afholdes i denne uge i Akureyri på Island, bliver der også fokus på idræt og det folkesundhedsmæssige perspektiv i friluftslivets muligheder og aktiviteter, når udvalgsforslaget om nordisk friluftsliv behandles. Forslaget pålægger Nordisk Ministerråd bl.a. at udarbejde en komparativ analyse af de nordiske landes regler og lovgivning for byplanlægning i relation til tilgang til grønne og rekreative områder med henblik på at få at skabe fremsynede rammer, der fordrer et aktivt friluftsliv - også i de urbane områder.

Et andet spændende område, som socialdemokraterne brænder for er, fælles nordisk indkøb af bøger og medier til indvandrermålgrupper.