Fokus på god integration af asylbørn

Den seneste tid har de mange nyankommne flygtninge i de nordiske lande lagt pres på kommunernes integrationsopgave og antallet af asylansøgere er markant højere end for blot få år tilbage og mange af disse er uledsagede børn og unge i den undervisningspligtige alder.

Undervisning af flygtningebørn er en væsentlig og ekstraordinær opgave, som folkeskolen fortrinsvis står for. Medlemsforslaget fra Socialdemokraterne beder Nordisk Råd om at rekommandere Nordisk Ministerråd at afholde en fælles nordisk konference, hvor der sættes fokus på god integration af asylbørn, herunder god praksis hvor integrationen er lykkes særlig godt og en drøftelse af alle skoleformers ansvar i forbindelse med integration.

Annette Lind, forslagsstiller: ”For os er det vigtigt at integrationsopgaven løftes bredt og det er oplagt at de nordiske lande drager nytte af hinandens erfaringer og udfordringer inden for området. Derfor er en fælles nordisk konference et godt forum hvor landene kan drøfte hinandens problemstillinger og mulige løsninger. Jeg er meget glad for den brede opbakning fra de andre nordiske politikere og ser frem til et konstruktivt samarbejde”.

Forslaget har forud været behandlet i Udvalget for Kultur og Kundskab og blev enstemmigt vedtaget i Folketingssalen i dag. Se nærmere på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1675-kultur

Idrætstopmøde hvert andet år

Også i dag har Nordisk Råd enstemmigt, vedtaget Socialdemokraternes medlemsforslag om afholdelse af et nordisk topmøde hvert andet år med fokus på sport og idræt. Og dermed er det nu klart, at det kommende idrætstopmøde bliver afholdt på Færøerne i 2017.

Jorodd Asphjell, forslagsstiller: ”Idrætstopmødet sidste år var meget gavnligt og derfor er jeg meget glad for at Nordisk Råd støtter op om at det nu bliver afholdt idrætstopmøde hvert andet år. Idrætstopmødet giver en platform for dialog og sparring mellem idrætsorganisationer og på politisk niveau, som kan bidrage til fælles indsatser og løsningsmuligheder på mange områder inden for idrætten. ”

I september 2015 samarbejdede Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordisk Råd med de otte nordiske idrætsorganisationer omkring afholdelsen af et topmøde i Aalborg. På topmødet blev flere aktuelle problemstillinger drøftet bl.a. matchfixing, anti-doping, spilpolitik, anvendelse af tipsmidler, folkehelse, børn, unge og idrætten som genvej til social integration samt mere bæredygtighed i afholdelsen af internationale idræts-events.

Her kan du læse om sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1678-kultur

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR