Nyligen besökte Socialdemokraterna i Nordiska rådet Grensetjänsten. De arbetar med att hjälpa privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande sysselsättning. Under det besöket framkom det att norrmän, som arbetat en tid i Sverige, vid flera tillfällen har gått miste om sin pension. I flera fall har svenska försäkringsbolag inte betalat ut tjänstepensionen som intjänats i Sverige. Det handlar om försäkringsbolag som, enligt Grensetjänsten, ursäktat sig med att de saknat de norska pensionärernas bostadsadresser. Hur många personer som är drabbade är svårt att veta. Om svenska pensionärer gått miste om pension på samma sätt har inte framkommit, men det är viktigt att få information om.

Mot den bakgrunden har Lars Mejern Larsson (S) ställt följande fråga till den norska socialförsäkringsministern: Har ni tidigare fått indikationer på att norska pensionärer gått miste om pension som de intjänat i Sverige eller tvärtom, och i så fall, vilka åtgärder kommer ni att vidta?

Nu har svaret kommit: Enligt svar från den norska finansministern har det inte fått indikationer på att pensionärer gått miste om intjänad pension. De har även fått bekräftat från två största försäkringsbolagen att de inte har haft problem med att betala ut pension på grund av okänd adress. Bolagen har flera sätt att nå pensionärer som inte är bosatta i Norge.

 

Läs hela frågan och svaret här:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/spoergsmaal-og-svar/e-6-2017

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR