Målet med medlemsförslaget är att skapa den bästa sjukvården för alla och där patienterna kan behandlas med hjälp av den senaste forskningen och med den bästa tekniken för dagen.

Det innebär att vi skulle öppna upp sjukvården i Norden för våra medborgare och göra det enklare att söka och få vård i våra länder, där hemlandets sjukvårdssystem betalar för vården. Det ökade samarbetet mellan våra sjukhus och sjukvårdsinrättningar kan ske på flera sätt. Till exempel genom: 

  • Att öka patientutbytet mellan våra länder för att ge patienten den bästa vården
  • Att skapa specialistkliniker för behandling av olika sjukdomar, skador samt rehabilitering
  • Att våra nordiska sjukvårdssystem arbetar tätare ihop med hjälp av välfärdsteknologi

 

Läs mer om vårt medlemsförslag här:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1752-vaelfaerd

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

 

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR