Island er verdensførende indenfor ligeløn mellem kønnene. I øjeblikket implementerer Island ny lovgivning, der sætter en standard for ligeløn, kategoriserer forskellige job efter værdi og anvender specifikke måleværktøjer for at sikre ligeløn. Men selvom Island er verdensførende indenfor ligestilling, er man stadig langt fra i mål. Og i de andre nordiske lande og Tyskland er man flere skridt efter.

I Tyskland kigger mange med misundelse mod Norden, når deres børn er klar til at komme i daginstitution, for det er ikke sjældent, at barnet må vente på en plads, til det er to år gammelt. I den tid sidder den ene af forældrene ufrivilligt udenfor arbejdsmarkedet.

I Danmark er den største tærskel for mere ligestilling mellem kønnene fædrenes manglende barsel. Så længe danske mænd får 30 dages barsel i gennemsnit pr. barn, mens danske kvinder får knap 300 dage, så har arbejdsgiverne et økonomisk incitament til at diskriminere kvinder ved ansættelse og forfremmelse. Det bremser kvinderne på karrierestigen, og derved spilder samfundet talent, samtidigt med at kvinderne især på pensionen oplever langt mindre livsindkomst end mændene. Og mændene taber tilknytning til deres børn, hvilket stiller dem svagere i en lang række situationer – herunder ved skilsmisser. Og Danmark har ikke vedtaget nævneværdige lovgivningstiltag, der kan løse problemet.

I Sverige er løngabet mellem kønnene korrigeret for bl.a. jobtype næsten identisk med det danske, til trods for at Sverige har haft et klart fokus på lovgivningstiltag. Netop her er det islandske tiltag relevant, og selvom det måske ikke er løsningen på alle ligestillingsproblemer på arbejdsmarkedet, var det til stor inspiration for konferencens deltagere.

Konferencen 10. oktober var arrangeret af de Socialdemokratiske Kvinder i Norden (SKN), Friedrich Ebert Stiftung og Socialdemokratiet i Nordisk Råd.