Sosialdemokratene i Nordisk Råd arbeider for at Norden skal bli verdensledende innenfor 5G. Det kan blant annet bidra til å videreutvikle velferdsteknikken.Vårt forslag er å sikre lik standard i alle våre nordiske land.

Se vårt forslag her.

5G er et nytt skritt innen teknologiutviklingen som kan ha betydning for å videreutvikle velferdsteknikk innen helse- og sykeomsorgen. Nye digitale løsninger bidrar til at for eksempel e-helse kan følge brukeren uavhengig av tid og sted.Det fungerer hjemme, på landet eller i nabolandet. I dag er velferdsteknikk som regel bundet til et sted, oftest hjemme.

De nye digitale løsningene har mange anvendningsområder. Det kan være egenpleie, sensorer i hjemmet eller kontakt med sykepleier fra hjemmet eller ute i verden. Pleie – og omsorgspersonale kan lett komme til journaler. Man kan til og med installere sensorer som måler en persons blodtrykk eller hjertebesvær. 

Norden har en stor glesbygd med både innland og skjærgård. I de områdene er teknikken særlig viktig fordi avstandene er store. Sosialdemokratene i Norden viser til at den nye teknikken med 5G muliggjør at eldre kan bo lengre hjemme. Samarbeide og kunnskapsutbytte er styrken i det nordiske samarbeidet.

Sosialdemokratene i Nordisk råds velferdsutvalg

Lennart Axelsson, Sverige

Rikard Larsson, Sverige

Karen J. Klint, Danmark

Kåre Simensen, Norge


Dansk tekst: 

http://dagbladet-holstebro-struer.dk/laeserbrev/Nordisk-satsning-paa-velfaerdsteknologi-skal-gavne-udkantsomraader/artikel/312319

Suomenkielinen teksti: https://demokraatti.fi/pohjoismaisilla-demareilla-huima-tavoite-pohjoismaat-maapallon-ykkoseksi-uusissa-langattomissa-verkoissa/

Svenskspråkig text: http://arbetarbladet.fi/socialdemokraterna-vill-vidareutveckla-valfardstekniken/

Íslensk útgáfa: 

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR