De nordiske lande oplever en øget flygtningestrøm. Antal af asylansøgere er det højeste i nyere tid og mange af disse er uledsagede børn og unge. Undervisning af de mange nyankommne flygtningebørn i den undervisningspligtige alder er en ekstraordinær stor og væsentlig opgave.  

I dag står Folkeskolen fortrinsvis for opgaven.  

Socialdemokraterne i Nordisk Råd mener, at ansvaret skal løftes bredt i de nordiske samfund. Socialdemokraterne ønsker derfor, at se på, hvordan fri- og privatskoler også kan bidrage til integrationen af de mange asylbørn, ved at have et skoletilbud, f.eks. ved mulighed for modtagerklasser, modtagelse af flere elever og andre tiltag. Dermed bør alle skoleformer tage et ansvar i forbindelse med integrationen af asylbørn.  

Mod den baggrund foreslår den Socialdemokratiske Gruppe Nordisk Råd at rekommanderer Nordisk ministerråd at afholde en fælles nordisk konference, hvor der sættes fokus på god integration af asylbørn, herunder god praksis hvor integrationen er lykkes særlig godt og en drøftelse af alle skoleformers ansvar i forbindelse med integration. 

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1675-kultur/

 Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk 

https://twitter.com/SocNR