Ungdomsarbetslöshet och social dumping politiska prioriteringar

Socialdemokraterna i näringsutskottet har valt att prioritera arbetet mot ungdomsarbetslöshet och mot social dumping i sin verksamhet och få det högt på den nordiska agendan. 

Som reslutat av att Socialdemokraterna lyft det till debatt valdes svartarbete och konkurrens till ett av utskottets politiska prioriteringarna i 2014 på utskottsmötet 8 april i Akureyri. På den gemensamma arbetsmarknadens 60-årsjubileumskonferens 22 maj kommer Billy Gustafsson (S) som utskottets representant att lyfta fram speciellt ungdomsarbetslösheten. 

Andra prioriteringar är gränshinder för pendlare och näringsliv, språket som redskap för arbetsmobilitet och katalysator för mer företagande över gränserna och nyföretagande bland universitetsstuderande.

Prioriteringar i gränshindersarbetet

Näringsutskottet omfattade Anders Karlssons (S) förslag att gränshindersrådet borde prioritera erkännande av yrkeskvalifikationer, byggstandarder och en lösning för gränsarbetare som blir arbetslösa under sjukperioden och inte får ersättning då återfått del av sin arbetsförmåga i sitt arbete 2014.