Skipsfarten er av avgjørende betydning for å sikre global handel og verdiskaping, sa Grung. Norden ligger langt fremme når det gjelder å utvikle teknologi for mer miljøvennlig skipsfart. Det norske presidentskapet for Nordisk råd har en ambisjon om å styrke Nordens konkurransefortrinn på dette området i 2018. Bergen og Oslo havn har en aktiv politikk for å tilrettelegge for landstrøm.

Det er etablert et samarbeid i Østersjøen mellom Tallin, Helsinki, Stockholm og Turku for etablering av landstrøm for ferger. Dersom de nordiske havnene gikk sammen om felles krav til cruiseskip, håndtering av avløpsvann, drivstoff, miljødifferensiering av avgifter, tekniske løsninger for landstrøm med mer, ville vi ha en stor mulighet til å innta en ledende posisjon i utviklingen av mer miljøvennlig skipsfart, sa Grung som ble møtt med en positiv holdning av den norske samarbeidsministeren, Frank Bakke-Jensen.

Jeg er svært tilfreds med at den norske samarbeidsministeren inntok en offensiv tilnærming og langt på vei ga meg medhold i viktigheten av at de nordiske landene må ta flere initiativ og komme med ytterligere tiltak for å sikre en mer miljøvennlig skipsfart, avslutter medlem av S-gruppen i Nordisk Råd, Ruth Grung.

Følg vores arbejde i Nordisk Råd

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR