Spil Nordisk er en idé, som er kommet fra organisationen Spil Dansk i forbindelse med fejringen af 100-året for Foreningerne Norden. Ideen er således at starte en nordisk version gennem projektet Spil Nordisk i jubilæumsåret 2019. 

Gennem 18 års indsats har Spil Dansk markeret sig som en samlende kraft i det danske musikliv. Spil Nordisk vil, i forlængelse af erfaringerne i Danmark, lave aftaler med de nordiske public-servicemedier om at spille nordisk musik på hele deres programflade i en bestemt uge i hele Norden og Danmarks Radio har igangsat en proces om at identificere de enkelte mulige konkrete indsatsområder og mulige nordiske samarbejdsformer. 

I forbindelse med Spil Nordisk i public-servicemedierne skal der knyttes mange andre events til aktiviteten på spillesteder, i lokalradioer, festivaler mm., samt indgå et oplysningsarbejde om værdien af nordisk musik. Spil Nordisk vil udbrede, udvikle og sætte fokus på nordisk musikkultur i bredeste forstand.

 S-Norden tror på at Spil Nordisk vil styrke den kultur og samhørighed, der er mellem de nordiske lande gennem musikken, musiklivet, og musikkulturen. En værdifuld sidegevinst af Spil Nordisk vil være et forstærket nordisk marked for nordisk musik, større opmærksomhed på nordiske kunstnere og grupper, international promovering for nordisk musik, samt mulighed for at drage nytte af det nordiske samarbejdes potentiale på området. 

En del af formålet er at udvikle og fastholde offentlig fokus på musikkens værdi og vigtigheden af en dynamisk musikkultur. Samtidig stimulerer det kreativ vækst blandt udøvere, skabere og formidlere af musik og promoverer diversitet og bredde i forhold til genrer og demografi i Nordisk musikliv. Projektet har også det mål at tiltrække og fastholde lyttere til musikken og inspirere dem til selv at engagere sig i musik.

 

Stille blues i mol og maj

Pianomand ka' du høre mig

Hvordan står det til i de dødes land

Det ved du nu

pianomand

Er der koldt og mørkt i den sorte grav

eller stråler himlen som det klareste rav

er der sang og musik i de dødes land

og swinger det

pianomand

Er der fuglesang og bægerklang

Er der fest og farver hele natten lang

Er der sol over Gudhjem i de dødes land

Eller dybt godnat pianomand

Er der sol over Gudhjem i de dødes land

Det ved du nu

pianomand

   - Kim Larsen -  23 October 1945 – 30 September 2018

 

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

https://www.norden.org/en/node/24455

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR