I september sidste år samarbejdede Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordisk Råd med de nordiske idrætsorganisationer i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland omkring afholdelsen af et idrætstopmøde i Aalborg, hvor repræsentanter fra de forskellige lande deltog.

Topmødet satte fokus på relevante problemstillinger inden for idrætten, så som matchfixing, anti-doping, spilpolitik og anvendelse af tipsmidler, folkehelse, børn, unge og idrætten som genvej til social integration samt mere bæredygtighed i afholdelsen af internationale idrætsevents. Idrætssamarbejde på tværs af de nordiske lande kan i højere grad bidrage med at finde løsninger på de mange udfordringer, som sporten og idrætten står overfor, derfor ser Socialdemokraterne i Nordisk Råd gerne, at et sådant topmøde bliver et tilbagevendende event.

Sporten har mange positive sideeffekter på fællesskabet. Den er inkluderende, hvor marginaliserede samfundsgrupper kan komme på banen og blive en del af fællesskabet. Den kan virke som bro-bygger imellem forskellige kulturer og befolkningsgrupper og være en vigtig del af integrationen i vores samfund. Derudover har idrætten også samfundsøkonomiske perspektiver. Nogle af de nordiske lande kunne gå sammen om at arrangere større idrætsevents som f.eks. Vinter OL eller EM i fodbold. I fællesskab kan de nordiske lande samles om ekspertisen og kapaciteten som skal til for at tiltrække store mesterskaber, som ét land alene ville have svært ved at klare. Norden ville kunne opnå mere strategisk gennemslagskraft i internationale sportsfora og forbund som IOC og FIFA, hvis de arbejdede tættere sammen.

Folkehelse og breddeidræt er også et vigtigt aspekt. Alle nordiske lande kæmper i dag med store inaktive befolkningsgrupper, der ikke tager del i idrætslivets glæder. Både WHO og EU har stor fokus på overvægt og livsstilssygdomme, ikke mindst blandt børn og unge.

Socialdemokraterne har derfor sendt ind et forslag til Nordisk Råd om at de nordiske regeringer skal samarbejde med de nordiske idrætsorganisationer omkring et topmøde hvert andet år, hvor aktuelle problemstillinger indenfor idræt og sport bliver drøftet.

 Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1678-kultur/

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR