De nordiske samfund er kendt over hele verden for vores store grad af velstand, personlige frihed, ligestilling, demokratiske deltagelse, samarbejde, tryghed og lighed. Det er værdier, vi skal holde fast i. Ekstremister og populister vinder frem, og den verdensorden, som vi har kendt i de sidste årtier, er under pres. Det gælder internationalt samarbejde, samhandel, demokratiets vilkår, tolerance og menneskerettighedernes stilling. Socialdemokraterne tager klart afstand fra racisme og fremmedfjendskhed i alle former.

De nordiske lande kan ikke løbe den risiko, som det indebærer at se passivt og observerende til de store forandringer i verden. Tværtimod er det vigtigt, at de nordiske lande arbejder endnu tættere sammen og går forrest i kampen for en verdensorden, der er præget af frihed, lighed, fællesskab, social tryghed, retsstatsprincipper og demokrati.

Til sammen er de nordiske økonomier i verdens top 10 og i top fem i Europa. De nordiske lande har derfor grundlæggende forudsætninger for at bidrage konstruktivt fra sin plads ved bordet, når Europas og verdens fremtid diskuteres og behandles, ikke mindst i G20 samarbejdet. Vores samfundsmodeller er beundrede. Vi har alle forudsætningerne for at påvirke verdens udvikling i højere grad, end vi gør i dag. Det er der brug for.

I Nordens arbejde og tilstedeværelse på den globale scene mener vi, at følgende principper, værdier og områder må vægte højest:

  • Kampen for en globalisering, der gavner de mange. Globaliseringen skal reguleres, så den betyder mere økonomisk lighed og et anstændigt arbejdsliv – også i EU. Arbejdet med EU’s sociale søjle kræver de nordiske landes opmærksomhed og påvirkning, hvis vi skal undgå et ræs mod bunden. De internationale organisationer skal bekæmpe kapitalflugt og skatteskjul.

 

  • Arbejdet mod klimaforandringer og ressourcespild. De nordiske lande er allerede grønne foregangslande, men er samtidig repræsentanter for den industrialiserede verden, som udleder mest CO2 pr. indbygger. Vi skal fortsætte arbejdet mod klimaforandringerne, som også rammer den tredje verden uforholdsmæssigt hårdt. Flere lande skal tage ansvar og holdes op på deres internationale forpligtelser.

 

  • Indsats for fredsmægling, et stærkt diplomati og et fornyet forsvarssamarbejde. Flere lande i Norden er kendte for deres fredsmæglende arbejde og anerkendte diplomati. Både dialogen og forsvarssamarbejdet skal styrkes i en verden, hvor regionale spændinger truer freden lige uden for vores dør. På tværs af allianceforhold må Norden styrke udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde.

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR