Socialdemokraterna i Nordiska rådet har skrivit ett medlemsförslag till Nordiska rådet om åtgärder mot dessa problem som godkändes idag. Nu rekommenderar Nordiska rådets session Nordiska ministerrådet:

Att belysa den övergripande problematiken kring trakasserier genom att arrangera en nordisk konferens för utbyte av erfarenheter om trakasserier av olika slag inklusive sexuella trakasserier på arbetsplatsen, näthat och stalkning.

Her kan du læse om sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1660-medborgar

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR