Syftet med den nordiska utvecklingsfonden har varit att stötta utvecklingsländerna både ekonomiskt och socialt. Under resans gång har stödet riktats om till att fokusera på klimatprojekt i Afrika, Asien och Latinamerika. Resultaten har varit goda. 

Nu har det kommit till Nordiska rådets kännedom att de nordiska regeringarna inte är överens om hur den framtida finansieringen av fonden ska se ut. Det är oroväckande, med tanke på fondens framtid. 

Suzanne Svensson, Socialdemokraterna i Sverige och medlem i Nordiska rådet, har ställt en skriftlig fråga till statsrådet Isabella Lövin om detta. Länk till frågan: