Nordisk Råd mødes til temasession i Akureyri, Island, den 7. og 8. april. Temaet er bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer. Konflikten i Ukraine vil også være på programmet.

Den øgede efterspørgsel på mineraler i Norden er blandt de overvejelser, der ligger til grund for Nordisk Råds tema for forårssessionen i Akureyri i begyndelsen af april. Det øgede fokus på mineraltilgangen, forlanger et endnu tættere samarbejde om naturressourcerne således at en holdbar udvinding af naturressourcerne bliver sikret.

 Socialdemokraterne I Nordisk Råd hilser dette tema velkomment idet de menneskeskabte klimaforandringer er et af vore dages største udfordringer. For Socialdemokraterne er flere arbejdspladser altid en mærkesag. Og vi skal til enhver tid sikre, at forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver er balanceret og ligeværdigt således at vi mindsker udnyttelse af arbejdskraft og social dumping. Og netop social dumping, arbejdstagerrettigheder og holdbare miljøløsninger er emner som altid er på dagsordenen for Socialdemokraterne i Nordisk Råd.

 Vi skal sikre, at naturen og miljøet ikke lider mere overlast og vi skal sikre, at næringslivet har en sund og holdbar tilgang til miljøet samtidig med at der bliver skabt endnu flere arbejdspladser og vækst. Og vi skal endvidere sikre, at arbejdstagere i Norden såvel som i resten af verden, arbejder under ordentlige og værdige forhold således at livskvaliteten for lønmodtageren og dennes familie øges. Arbejde, ligeværdighed og uddannelse er med til at skabe vejen til en god og sund tilværelse.

 

Vi har fokus på, at fremtidige generationer også kan nyde godt af ressourcerne, og vi skal sørge for, at udbyttet af de fælles ressourcer vil blive retfærdigt fordelt, og at de også kan bruges til udvikling og sociale projekter. Disse grundlæggende synspunkter om fiskeri, minedrift, skovbrug, energi eller andre ressourcer i de nordiske lande, står nordiske socialdemokrater sammen om.

 Nordisk Råds svenske socialdemokratiske præsident Karin Åström har tidligere udtalt:

”Vi har sedan länge brukat skogen, vattnet och jorden, och de är viktiga resurser även för framtiden. Vi har kommit långt med att lösa de miljöproblem som finns i de sammanhangen, även om arbete återstår. Den ökade efterfrågan gäller framförallt olja, gas och mineraler. Det kan ge sysselsättning och inkomster, men också skapa nya typer av problem och målkonflikter. Det ställer frågor om samhällsstruktur, kommunikationer och nytt miljötänkande som berör hela vår region. Därför är det viktigt att Nordiska Rådet arbetar fram konstruktiva lösningar på hur problemen kan minimeras.”

 Naturen og miljøet er vi alle afhængige af - mennesker og dyr. Og vi skal derfor værne om netop naturen og miljøet. Den globale opvarmning har skabt mange nye udfordringer. Vi er af den overbevisning, at den bedste måde at finde løsninger og resultater er ved hjælp af først og fremmest samarbejde men også i kraft af beslutsomhed og handlekraft.

 Socialdemokraterne er repræsenteret i alle udvalg i Nordisk Råd og her bliver der samarbejdet på tværs af grænser men også på tværs af politiske overbevisninger. I henholdsvis Kultur- og Uddannelsesudvalget, Medborger- og Forbrugerudvalget, Miljø- og Ressourceudvalget, Næringsudvalget og Velfærdsudvalget bliver der udført et vigtigt stykke arbejde som berører emner og temaer, som gavner samarbejdet og øger fokus på grænsehindringer mellem de nordiske lande og selvstyrende områder. Socialdemokraterne i Nordisk Råd vil styrke dette i forvejen forbilledlige samarbejde.

 På dette års temasession vil den politiske situation i Ukraine/Rusland også blive belyst. Nordisk Råds præsident Karin Åström (S) har i marts måned været på rundrejse i de baltiske lande og Polen, hvor hun besøgte parlamenterne og repræsentanter for landene. Karin Åström har rettet et stort fokus på konflikten, og mener, at en demokratisering af Ukranie bør vægtes højt.

 ”Norden, Baltikum och Polen har i Ukrainakrisen fått ytterligare ett skäl att stärka sitt samarbete. Att främja demokratiserings-processen i Ukraina är ett viktigt mål, och detta kan ske på många nivåer,” udtalte Karin Åström tidligere i marts måned.