Kaikista näistä tärkeistä kysymyksistä keskustellaan Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Kööpenhaminassa 31.10.-3.11. Vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin löytyvät vahvemmasta ja laajemmasta pohjoismaisesta yhteistyöstä. Pohjolalla on suuri rooli maailmassa ja voimme yhdessä ratkaista maailmanlaajuisia ongelmia, kun teemme sen yhdessä. Pohjoismaiden neuvoston sosialidemokraatit uskovat yhteistyön voimaan.

Ei ole sattumaa, että Pohjoismaat ovat onnistuneet viimeisten vuosikymmenten aikana monilla alueilla. Maailmalla ihannoidaan mallia, jonka me olemme Pohjoismaissa rakentaneet. Avain on muun muassa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, jossa työntekijät ja työnantajat sekä maan hallitus lisäävät yhdessä sopimalla hyvinvointia, kasvua ja menestystä kaikille.

Samalla pohjoismainen yhteistyö toimii myös esikuvana muille alueille, jotka ovat samankaltaisia kulttuurisesti, kielellisesti ja taloudellisesti, ja jotka haluavat tiivistää yhteistyötä ja poistaa rajaesteitä, jotta alueen ihmisillä olisi enemmän mahdollisuuksia. Me olemme järjestäytyneet tavalla, jossa voimme oppia toisiltamme ja puuttua tärkeisiin ongelmiin yhdessä. Tulokset puhuvat puolestaan.

Sosialidemokraatit Pohjoismaiden neuvostossa keskittyvät Pohjoismaiden neuvoston istunnossa maiden yhteistyön parantamiseen Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöön panemiseksi ja YK:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Me vaadimme pääministereiltä vastauksia heidän visiostaan siitä, miten maat aikovat pitää kiinni korkeista tavoitteista, joita kehitys- ja ilmastopolitiikassa on asetettu. Pohjoismaiden tulee olla edelläkävijöitä, jotka asettavat riman korkealle ja kehittävät ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Pohjoismaat ovat myös maailman rikkaimpien maiden joukossa ja velvollisuutemme ratkaista globaaleja haasteita on suurempi kuin muiden maiden.

Meillä on myös sama velvoite puhuttaessa globaalista pakolaiskriisistä. Pohjoismaiden tulisi paremmin koordinoida tavoitteitaan sekä lähialueella ja koko Pohjolassa. Esimerkiksi Pohjoismaiden ministerineuvosto on käynnistänyt työn pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien hyvien käytäntöjen löytämiseksi. Tämä on tervetullutta, sillä maat voivat varmasti oppia toisiltaan paljon. Istunnossa käsitellään myös ehdotuksemme hyvien käytäntöjen ja esimerkkien keräämiseksi onnistuneen kotouttamisen edistämiseksi.

Pohjoismaiden istunnossa sosialidemokraatit haluavat myös kiinnittää huomiota Poul Nielsonin raporttiin ja vahvempaan yhteistyöhön työmarkkinoilla. Meidän tulee erityisesti varmistaa, että pohjoismaiset työmarkkinat rakentuvat yhteisille pelisäännöille. Siksi meidän tulee olla proaktiivisia myös EU:n suuntaan. Nykyiset direktiivit eivät käsitä yleissitovia työehtosopimuksia, mikä antaa mahdollisuuden palkkojen ja työehtojen polkemiseen. Kansainvälisillä areenoilla meidän tulee yhdessä puolustaa työmarkkinamalliamme.

Phia Andersson, Ruotsi

Helgi Hjörvar, Islanti

Henrik Dam Kristensen, Tanska

Maarit Feldt-Ranta, Suomi

Sonja Mandt, Norja.

He kaikki ovat Pohjoismaiden neuvoston sosialidemokraattisen ryhmän edustajia. Henrik Dam Kristensen on Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtaja.

Dansk tekst:

http://www.altinget.dk/artikel/s-i-nordisk-raad-norden-kan-loefte-et-stoerre-globalt-ansvar

Svensk tekst:

http://www.aip.nu/default.aspx?page=2&debatt=2678

Islandsk tekst:

http://www.visir.is/aukin-norraen-samvinna-a-althjodavettvangi/article/2016161028888

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR