På papiret har mænd og kvinder ofte de samme demokratiske rettigheder og er sikret lige vilkår, men desværre er der stor forskel på de formelle og de reelle forhold. Det er grunden til, at den socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd netop har stillet forslag om et fællesnordisk ligelønscertifikat.

Forslaget, som skal behandles i Nordisk Råds Udvalg for Velfærd, er inspireret af en islandsk ordning. Som en udløber af den islandske ligestillingslov fra 2008 blev der udviklet et certificeringssystem for ligeløn. Med et ligelønscertifikat kan virksomheder frivilligt dokumentere, i hvilket omfang de praktiserer ligeløn. Flere virksomheder og institutioner implementerer fortsat standarden.

Certificeringsordningen skal bidrage til gennemsigtighed i lønforskellene mellem mænd og kvinder, og det skal overordnet bidrage til at sikre ligestilling og ligeløn mellem kønnene. Ordningen vil gøre det tydeligt, om de enkelte virksomheder har en ligestillet lønpolitik eller ej. I forbindelse med det seneste regeringsskifte i Island, varslede den nye social-og ligestillingsminister Þorsteinn Víglundsson endda, at regeringen ville tage skridtet videre og lovgive om en ligelønsstandard.

De nordiske lande er kendt som foregangslande på ligestillingsområdet. Målet om ligestilling hænger nøje sammen med vores velfærdsmodel. Alligevel peger flere nordiske udredninger på, at udviklingen af ligestillingsområdet i Norden går for langsomt. Et af de konkrete områder, der halter, er ligeløn. Socialdemokraterne i Nordisk Råd håber at kunne få bugt med den manglende ligestilling gennem bl.a. et redskab som ligelønscertifikat efter islandsk forbillede.