I dag har S-Norden holdt formøder op til morgendagens udvalgsmøder. På udvalgsmøderne er blandt andet blevet drøftet nye medlemsforslag, som vil blive præsenteret senere her på siden.
S-Norden har også holdt gruppemøde, hvor der også blev plads til gennemgang af de politiske situationer i de nordiske lande, en grundig diskussion af de udfordringer grænsehindringer stadig udgør i Norden samt af de kommende sager i EU, hvor vi i Norden vil kunne stå stærkere sammen.