Ett nytt steg inom teknikutvecklingen är 5G och den kan utveckla välfärdsteknologin inom hälso- och sjukvård. Det nya är att välfärdsteknik och e-hälsa kan följa med användaren oavsett tid och plats. Tekniken fungerar både hemma, på landet eller i grannlandet. Idag är oftast välfärdstekniken bunden till ett ställe, oftast hemmet.

Tekniken har många användningsområden. Det kan vara egenvård, sensorer i hemmet samt kontakt med sjukvården från hemmet eller ute i världen. Support på distans fungerar också där specialister kan kopplas in vid till exempel videosamtal i grupp för vårdplanering. Mobil vård- och omsorgspersonal kan lätt komma åt journaler. Det går även att installera sensorer som mäter en persons blodtryck eller hjärtbesvär.

Norden har en stor glesbygd med både inland och skärgård. På de orterna behövs tekniken mest eftersom avstånden är långa.

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1713-vaelferd/

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR