Ifølge rapporten ”Unga in i Norden” er unges psykiske helbred blevet dårligere. Ensomhed, mobning, utrygge forhold i hjemmet, manglende tro på voksenlivet, stress og præstationsangst er en del af forklaringerne.

Socialdemokraterne i Nordisk Råd ønsker nu med et nyt forslag at sætte fokus på de børn og unge, der bliver ofre for dårlige skilsmisser og separation. Helt konkret ønsker de nordiske socialdemokrater at udbrede konceptet om mægling ved separation, når der er mindreårige børn i hjemmet. Det bør indføres i alle nordiske lande.

Når forældre separeres, kan det skabe konflikter, som leder til, at børns helbred påvirkes negativt. For at se til barnets tarv og mindske spændingerne i familien, har Norge allerede indført obligatorisk mægling ved separation, hvor der er børn under 16 år. De norske erfaringer er gode, og forsøgsordninger fra Sverige viser det samme.

Samarbejdsaftale er midlet
Mæglingen foregår ved, at forældrene har en struktureret samtale under ledelse af en uddannet person på området. Målet er at finde løsninger, der er bedst for barnet, og det skal ske gennem en samarbejdsaftale om den fælles forældremyndighed over barnet. Mæglingen kan derfor forebygge konflikter og problemer mellem forældrene og skåne barnet for ubehagelige oplevelser. På sigt kan forslaget også være ressourcebesparende, fordi de sociale omkostninger bliver mindre ved at forebygge problemer.

S-gruppen foreslår også at gennemføre et nordisk seminar om obligatorisk mægling ved separation, så de nordiske lande kan lære af hinanden på området. Forslaget skal nu i behandles i Nordisk Råds udvalg for velfærd, som bl.a. er ansvarlig for socialpolitik. Gruppens forslag er rettet mod de nordiske landes regeringer. Hele forslaget kan læses på linket her.