Tidligere har Socialdemokraterne i Nordisk Råd foreslået et nordisk forbud mod mikroplast i kosmetik, som vil være et vigtigt signal om at tage mikroplast-udfordringen alvorligt.

Men mikroplast i kosmetik udgør kun en lillebitte del af den forurening, som mikroplast betyder for havmiljøet. Derfor sætter S-gruppen i Nordisk Råd nu fokus på de to største årsager til mikroplast i havene: Dækrester fra biler og maling/vedligehold af skibe og fritidsbåde. Dækrester udgør ifølge en norsk undersøgelse over 50% af mikroplasten i havene.

I to skriftlige spørgsmål til Nordisk Ministerråd og de nordiske landes regeringer beder de socialdemokratiske medlemmer af Udvalget for et Holdbart Norden bl.a. om svar på, i hvor høj grad regnvand/overfladevand i dag renses i Norden, inden det udledes til have, fjorde, søer m.m. I Danmark arbejder man nemlig med separatkloakering, hvilket vil sige, at dækrester fra vejene sandsynligvis ikke renses ud af overfladevandet, men føres direkte ud i fjorde og have.

Samtidig spørger S-medlemmerne om, hvad regeringerne i dag gør for at nedbringe mikroplast-udslip fra dæk og maling. De spørger også ind til, hvilken viden regeringerne har om, hvordan man vil kunne begrænse mikroplastindholdet i disse produkter allerede hos producenten. Det er vigtig viden at have, inden man politisk kan arbejde videre med at bekæmpe mikroplastens skadelige forurening af vores farvande og maritime dyreliv.

Du kan læse de to skriftlige spørgsmål på linkene her og her.