Oven på den klimaaftalen i Paris i december ønsker den socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd, at alle nordiske lande hvert år skal afgive en årlig statusmeddelelse om, hvor langt de er med at opnå de internationale klimamål og indføre relevante tiltag. Dermed vil socialdemokraterne holde regeringerne i ørerne og sikre, at de lever op til deres forpligtelser.

Den internationale klimaaftale i Paris er en realistisk og ambitiøs aftale, der skal modarbejde de store temperaturstigninger, men den er afhængig af, at ethvert land lever op til de reduktionsmål, som de selv har meldt ind til FN.

Aftalens overordnede mål er at holde den globale temperaturstigning under 2 grader celsius og understøtte indsatser, der kan fastholde temperaturstigningen på blot 1,5 grader. Det kræver store reduktioner i de drivhusgasser, som udledes i landene.

Norden indgår i europæisk fordeling
Danmark, Sverige og Finland indgår i EU's fælles reduktionsmål, som samlet set er en 40 % bindende reduktion i drivhusgrasser i 2030 i forhold til 1990- niveauet. Dette mål bygger videre på EU’s egne klimamål, som bl.a. omfatter en 20-procents-reduktion af klimagasser i 2020 i forhold til 1990 samt en forøget andel af vedvarende energikilder i energiforbruget på 20 procent i 2020. Island og Norge forventes også at indgå i EU-fordelingen.

Selv om COP21-aftalen fra Paris først gælder fra 2020, er det set med socialdemokratiske øjne vigtigt allerede nu at holde regeringerne fast på en ambitiøs kurs og have et stadigt fokus på at igangsætte endnu flere effektive tiltag til at begrænse den globale opvarmning. De årlige statusmeddelelser vil også gøre det tydeligt, om der er behov for yderligere nationale og/eller fælles nordiske klimainitiativer.

Du kan læse hele forslaget på linket her.