Internasjonalt Samisk Filminstitutt etablerer i 2017 Arctic Indigenous Film Fund sammen med partnere i Grønland og Canada. Det skal Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd støtte økonomisk, foreslår Socialdemokraterne i Nordisk Råd.

Formålet med de arktiske urfolks filmfond er at støtte filmproduktioner og co-produktioner af og med urfolk i arktiske områder. Produktionerne skal fokusere på urfolks sprog og kultur, deres rettigheder, samt klima og miljø.

Det er afgørende med støtte fra de nordiske institutioner til filmfondet, fordi Arktis er i søgelyset på den globale scene. Den stigende interesse for forretningsudvikling, industrialisering og international skibstrafik i det cirkumpolare Arktis, som klimaændringerne gør muligt, kræver stærke stemmer blandt urfolkene i Arktis. Filmmediet er her vigtigt for urfolkenes evne til at sætte egne rettigheder og muligheder på dagsordenen i resten af Norden og globalt. Filmproduktioner er et vigtigt vindue ind i hverdagen hos urfolkene.

Filmproduktion er en voksende industri i de arktiske områder. Et fælles filmfond for urfolk vil styrke branchen, give flere co-produktioner og give branchen et kompetenceløft. Samtidig vil det give flere bæredygtige arbejdspladser i området.

Nunavut Film, Film Grønland og Internasjonalt Samisk Filminstitutt etablerer fondet. Projektet støttes også af de canadiske myndigheder og Canada Council of Arts. Fondet bygges op af privat og offentlig finansiering og afkast fra fondet investeres i filmprojekter. Fondet administreres af Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Forslaget fra den socialdemokratiske gruppe skal nu behandles i Nordisk Råds udvalg for kultur og kundskab. Det kan læses på linket her.