Valget i Sverige har betydet rokeringer i S-Gruppen i Nordisk Råd. Men gruppen står stærkt, for blandt de nye medlemmer er flere med erfaring fra suppleantperioder i Nordisk Råd.

Et af de nye svenske medlemmer, Emilia Töyrä fra Kiruna, har været indsuppleret i Nordisk Råd i den foregående valgperiode, og hun er glad for at det er lykkedes at sikre pladsen fast:

”Der er så store muligheder for samarbejde, så store udfordringer vi bedst løser i fællesskab, så meget arbejde vi solidarisk kan støtte hinanden i. Det mærker man tydeligt i min hjemegn, Kiruna, hvor mange af de særligt arktiske udfordringer og den arktiske baggrund deles af på tværs af landegrænserne. Derfor er jeg så glad for at være valgt til Nordisk Råd, og jeg glæder mig til sessionen rigtigt går i gang, så vi kan skabe fremskridt sammen i nordisk fællesskab.”

Sessionen skal behandle otte forslag fra S-Norden. De otte forslag er:

Elektrificeret nordisk transportsektor

Gør Norden verdensførende i bæredygtig havbrug og havøkonomi

Stands social marginalisering

Spil nordisk

Skove som CO2-lagring og effektivt klimaarbejde

Arktisk turistklynge

Nul-vision for branddødsfald

Elektrificering af søfart og havneterminaler