Socialdemokraterne i Nordisk Råd byder Poul Nielsons rapport ”Arbejdsliv i Norden - udfordringer og forslag” varmt velkommen. Der er ingen tvivl om, at det nordiske samarbejde har skabt enorm livskvalitet for befolkningen i Norden i de seneste årtier, både kulturelt, økonomisk og socialt.

En vigtig faktor i den nordiske succes har været den nordiske model på arbejdsmarkedet, et fælles nordisk arbejdsmarked og et tæt samarbejde mellem offentlige myndigheder. Det er på tide, at de nordiske lande sætter fokus på den vigtige faktor, som arbejdsmarkedet er for nordisk samarbejde og nordisk succes, ligesom det er på tide at tage nye skridt til at styrke samarbejdet og landenes stærke position på området.

I det store hele deler Socialdemokraterne i Nordisk Råd Poul Nielsons syn på de udfordringer, som de nordiske lander står foran, ikke mindst hvad gælder "globaliseringen og teknologiudviklingen, strukturændringerne på arbejds-markedet, vanskeligheden ved at opretholde høje organisationsprocenter, flygtningestrømmen, migrationspresset globalt og bivirkningerne af den frie bevægelighed for foretagender og lønmodtagere i Europa," som det slås fast i rapporten. Manglende proaktivt nordisk samarbejde i EU har også sat den nordiske arbejdsmarkedsmodel under pres, fordi diverse nye direktiver og domme gør det sværere og sværere at bevare de nordiske spilleregler og principper.

Alle disse udfordringer stemmer godt over ens med konklusionerne i SAMAK’s Nordmod 2030-projekt, som påpeger, at Norden år for år desværre bevæger sig i retning af de kontinentale arbejdsmarkedsmodeller i Europa. Hvis de nordiske lande ikke ændrer udviklingen, kommer den tid snart, hvor vi ikke kan tale om en nordisk model på arbejds-markedet. Socialdemokraterne ønsker at udvikle den nordiske arbejdsmarkedsmodel, men det skal ikke ske ved at give slip på de grundlæggende principper i modellen.

Socialdemokraterne i Nordisk Råd støtter fuldt op om Poul Nielsons 14 forslag om øget nordisk samarbejde omkring arbejdsmarkedet, og Socialdemokraterne i Nordisk Råd kræver, at Nordisk Ministerråd og de nordiske regeringer tager forslagene videre til diskussion og behandling med det samme. 

Socialdemokraterne i Nordisk Råd vil på mange områder gå endnu længere end Poul Nielsons forslag, ikke mindst når det gælder ligestilling, arbejdsmiljø, migration og samarbejde inden for EU, men Socialdemokraterne i Nordisk Råd ser forslagene som et godt fundament til at videreføre diskussionen.

Socialdemokraterne i Nordisk Råd vil i de kommende måneder sætte stort fokus på øget nordisk samarbejde om arbejdsmarkedet og søge et tæt samarbejde med SAMAK og NFS om at arbejde videre med Poul Nielsons rapport. De udfordringer for den nordiske model, som Poul Nielsons rapport og Nordmod 2030-projektet fremhæver, kræver et proaktivt nordisk samarbejde med det samme.

Socialdemokraterne i Nordisk Råd
Nørre Vosborg, 9. august 2016