Det foreslås, at der iværksættes en undersøgelse med det formål, at kortlægge muligheder for et øget samarbejde hvad angår au pair, herunder mulighederne for fælles nordiske regler, der har til formål, at hindre udnyttelse af au pair-ordningen.

Au pair er fransk og betyder ”på lige fod”, det vil sige at au pairen og værtsfamilien møder hinanden ”på lige fod” eller i ”øjenhøjde”. Som udviklingen ser ud nu på au pair-området er hele ideen om kulturudveksling og at to fremmede kulturer der møder hinanden ”på lige fod”, mere eller mindre forsvundet.

Den oprindelige ide med au pair-ophold handlede om kulturudveksling. Unge mennesker havde muligheden for at rejse ud i verden og tage arbejde – typisk som børnepasser og husarbejde hos en fremmed familie. Au pair-personen modtager kost og logi samt lommepenge for det udførte arbejde. Men som udgangspunkt, var formålet med opholdet at au pairen skulle stifte bekendtskab med en fremmed kultur, hvor både au pairen og værtsfamilien kunne få glæde af mødet med to forskellige verdener.

I dag ser det anderledes ud for mange i au pair-ordningen. For nogle ligner det i høj grad udnyttelse af billig arbejdskraft, som i visse tilfælde fører til social dumping og i de værste tilfælde seksuel udnyttelse.

Udgangspunktet om, at et ungt menneske kunne komme på kulturudveksling, handler i dag også om at voksne modne kvinder, i mange tilfælde mødre, rejser fra deres hjemland og familie for at finde lønnet arbejde.

De nordiske lande har i de seneste ti år oplevet kraftig stigning af antallet af au pair-piger, som kommer til landet for at arbejde for børnefamilier. I mange tilfælde for en ganske lille løn og under arbejdsforhold, som ikke stemmer overens med det enkelte lands overenskomst.

Au pair-pigerne oplever, at de arbejder mange flere timer om dagen end det står i deres ansættelseskontrakter, og at deres rettigheder ikke bliver respekteret af værtsfamilierne. Problematikken er ikke ukendt for de nordiske lande.

Forslaget og mere om au pair problematikken kan man læse her http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager/a-1619-medborger

På baggrund af ovenstående foreslår Socialdemokraterne i Nordisk Råd, Anders Karlsson (S), Christer Adelsbo(S), Christian Beijar (ÅSD), Eeva- Johanna Eloranta (sd) og Sonja Mandt (A), at Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer,

at udarbejde en redegørelse for au pair-ordningen i form af en statusrapport, som kan danne basis for det videre arbejde med au pair-problematikken

at afholde en konference med det formål at afdække, belyse og øge fokus på au pair-problematikken i Norden. Formålet er at skabe en fælles forståelsesramme for det videre arbejde med au pairordningen

at vurdere om der på sigt, udarbejdes et fælles regelværk for au pair -ordningen i Norden. Overstående to at-satser skalbidrage til om der på sigt, kan udarbejde et fælles regelværk