I dag eksporteres en stor del af de nordiske landes affald til andre lande. Når affald bliver solgt anses det som en ressource, der skal genanvendes. Men i praksis bliver en stor del af det eksporterede affald til et miljøproblem for de modtagende lande. Det er f.eks. tilfældet i Kina, hvor man nu fra statslig side sætter en stopper for importen af plastaffald. I 2016 alene eksporterede vestlige lande syv millioner tons plastaffald til Kina. Den eksporterede plast er typisk den type affald, der er sværest at genanvende. Det samme gør sig gældende for andre typer af affald, hvor vores genanvendelse kun fokuserer på let genanvendelige materialer, mens svært genanvendelige materialer sendes til udlandet.

"Det er helt uacceptabelt, at vi fra nordiske lande eksporterer vores affaldsproblemer til lande, der ikke har kapacitet til at håndtere affaldet forsvarligt. I stedet skal vi tage ansvar for vores eget affald og omdanne det til en ressource. Så vil vi ikke bare beskytte miljøet men også skabe nye arbejdspladser i vores lande", siger Karin Gaardsted (S).

Derfor har S-Norden foreslået, at eksport af affald kun skal tillades, hvis der kan dokumenteres genanvendelse eller miljøforsvarlig bortskaffelse. At der udarbejdes en fælles genanvendelsesstrategi for alle affaldstyper, så vi nedbringer mængden af affald. Og at der oprettes en støtteordning for forskning og udvikling i nye genanvendelsesmetoder.

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1758-holdbart

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR