På grund af krigen i Mellemøsten har de nordiske lande oplevet en øget tilstrømning af flygtninge de senere år. Sidste år modtog Norden 250.000 flygtninge, hvoraf 50.000 var uledsagede børn og unge. Undervisningen af disse nyankommne flygtningebørn i den undervisningspligtige alder udgør en ekstraordinær og væsentlig opgave, som Folkeskolen fortrinsvis står for.

I den forbindelse har Annette Lind bedt de nordiske regeringer redegøre for og give eksempler på hvordan de håndterer skoletilbud til asylbørn.

Læs svaret fra de nordiske regeringer her:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/spoergsmaal-og-svar/e-10-2016

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR