I Finland har man redan i strafflagen flera bestämmelser som kan tillämpas på kränkande eller hotande uttalanden, både på nätet och i andra sammanhang. Finland har även flera relativt nya straffbestämmelser inom detta område. Det är olaga förföljelse, brott mot kommunikationsfrid och identitetsstöld.

I Sverige har en särskild utredare fått i uppdrag att göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för enskilda personers integritet, särskilt när det gäller hot och kränkningar. Detta för att anpassa lagstiftningen efter samhällsutvecklingen.

För att läsa mer om vad de olika länderna och självstyrande områdena har svarat, finns hela underlaget här på Nordiska Rådets nätsida:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/spoergsmaal-og-svar/e-9-2016/

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR