I svaret fra de nordiska regeringarna kan man läsa at en nordisk arbetsgrupp för högspecialiserad vård förväntas diskuterar på sitt kommande möte, et konkret förslag från den isländska hälsoministern rörande nordisk samarbete kring ryggmärgsskador.

I svaret kan man även läsa at pilotprojektet för nordiskt kvalitetsregister för ryggmärgsskador har kommit mycket långt. ”De juridiska och tekniska frågorna är avklarade. Datatillsynen i Norge har gett sitt tillstånd för behandling av hälsoupplysningar i ”Ncordic Spinal Cord Injury Registry Norway”. Helse Midt-Norge har påtagit sig att finansiera registret och St Olavs Sjukhus i Norge påtar sig driftsansvaret. Det har även ingåtts bindande samarbetsavtal mellan registret vid St Olavs Sjukhus och vissa behandlingsenheter i Länderna.”

Hela svaret följer.

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/spoergsmaal-og-svar/e-14-2016

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR