Temasessionen i Akureyri, Island er vel overstået, og blev indledt med en plenumdebat om Ukraine og Rusland.

Socialdemokraterne i Nordisk Råd indledte temasessionen med deres synspunkter og holdninger. Nordisk Råds præsident Karin Åström (S) gik som den første på talerstolen og indledte plenumdebatten med den aktuelle konflikt. Det svenske socialdemokratiske medlem, Anders Karlsson, var blandt de første medlemmer som havde ordet.

- Vi skal betone den vinkel, der omhandler folkeretten og det faktum, at alle individer er ikke-krænkbare og vi have fokus på demokrati. Fra et demokratisk synspunkt, er det dialog og diskussion, der er vejen frem, sagde Anders Karlsson.

Også tidligere transportminister i Danmark, og præsident i Nordisk Råd 2011, Henrik Dam Kristensen, var med til at indlede sessionens plenumdebat.

 Efterfølgende handlede det om bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer. Et emne og en diskussion, som Socialdemokraterne i Nordisk Råd hilser velkomment idet udvinding og udnyttelse bør være bæredygtig i alle henseender og aspekter.

 På sessionen blev en lang række forslag præsenteret og behandlet som eksempelvis Nordisk Råds velfærdspolitiske arbejde i Arktis og medlemsforslaget om et øget fokus på arbejdstagerrettigheder. Igen emner som S-Norden vægter højt.

 Også Ministerrådets redegørelse  om status for fiskerikonflikterne om sild og makrel var på dagens program.

Her kom blandt andet den færøske socialdemokrat og MF’er, Sjúrður Skaale, på talerstolen.

- Jeg er meget tilfreds med at Nordisk Ministerråd nu er gået ind i arbejdet med at finde en varende løsning på problemet. Jeg ser frem til, at der bliver fundet en forvaltningsform der sikrer, at fordelingen af kvoterne fremover vil bygge på den til enhver til gældende biologiske virkelighed i stedet for på de historiske fangstdata. Dette er nødvendigt, for bestandenes rejsemønster er radikalt ændret de sidste år - og ændringerne ser ud til at fortsætte, lød det fra det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale.

Alt Alt i alt gav temasessionen i Island anledning til masser af sunde debatter og diskussioner på tværs af partier og lande, i den gode fælles nordiske ånd.