Den socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd præsenterer en hjemmeside, hvor det vil blive langt nemmere for befolkningen, medlemmerne og medarbejderne at følge med i det vigtige arbejde. Her vil du kunne finde oplysninger om de enkelte medlemmer fra de fem nordiske lande og tre selvstyrende områder samt informationer om medarbejderne i sekretariatet. Endvidere vil du finde de forslag, sager, spørgsmål som socialdemokraterne har fokus på. Vi har lagt vægt, at hjemmesiden først og fremmest er brugervenlig og overskuelig således, at brugeren ikke skal påregne for meget spiltid på at finde frem til det relevante.

Dette er opstartsfasen og der vil fra nu af blive lagt nyheder og information ind på hjemmesiden.

Husk at du kan også følge Socialdemokraternes arbejde i Nordisk Råd på https://www.facebook.com/s.nordisk og Twitter @SocNR