Flera studier visar att det som påverkar den psykiska ohälsan negativt är arbetslöshet, dåliga skolresultat och låg utbildning. Men även svåra uppväxtförhållanden och mobbning.

Det är viktigt att unga får hjälp och stöd tidigt. Tyvärr finns det många unga som känner sig ensamma och inte har någon att prata med. En del unga söker hjälp, andra inte.

Det är viktigt att det är enkelt att söka hjälp och att insatserna är lättillgängliga. Hjälpen ska också finnas i miljöer där barn och unga vistas i eller har lätt att söka upp.

Idag är många unga ute på nätet, de är vana att surfa, chatta och söka information via internet. En arena att bygga ut och utveckla är välfärdsteknologin. Det vill säga att det ska vara lätt för unga att söka och få hjälp via nätet.  

Det finns flera positiva exempel där unga får hjälp både på nätet, över telefon eller via samtal på plats från samma organisation. Socialdemokraterna i Nordiska rådet föreslår at vi utvecklar den möjligheten.

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1689-vaelfaerd/

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR