Forslaget blev taget godt imod under behandling i udvalget for kundskab og kultur på udvalgets møde i Stockholm 24. januar og blev bakket enstemmet op af udvalget.

Forslaget går ud på at Norden skal arbejde sammen for at stoppe matchfixing. Det vil betyde at en udelukkelse i et land vil gælde i alle nordiske lande. Hvis forslaget bliver realiseret bliver Norden den første region i verden som danner et system for gensidig anarkendelse af sanktioner for matchfixing.

Som det er i dag er der intet intet som forhindrer en sportsudøver, som er blevet udelukket på grund af matchfixing, i at flytte til et andet land og fortsætte med sin sport dér. F.eks hvis en fodboldspiller i København bliver suspenderet fra en kamp i Danmark på grund af matchfixing kan han nemt flytte til Sverige og begynde at spille for en svensk klub uden konsekvenser.

- Annette Lind udtrykte speciel bekyrmring for børn og unge som vokser op med spillekultur fra en helt ung alder og kommer tidligt i kontakt med personer der udøver matchfixing. Sport skal spilles med vilje og passion men ikke styres af personer, der vil tjene hurtige penge.

De nationale olympiske udvalg og nationale sportsforbund i de nordiske lande har et tæt samarbejde med hensyn til regler, der gælder i hele Norden og til støtte for implementeringen af nationale systemer og regler. Nu ønsker de nordiske sportsforbund at vise vejen og som den første region i verden indfører et system for gensidig anerkendelse af matchfixing i hele Norden. Forslaget skal være baseret på de nordiske lovgivninger, regler i de nationale olympiske udvalg og de nationale sportsforbund og med respekt for atleter og sportsfolk og andre berørte personers rettigheder.

S-Norden mener at forslaget, som nu skal viderebehandles i Nordisk Råd, er et vigtigt skridt i kampen mod en kultur der strækker sig henover flere idrætsgrene og divisioner, både hos professionelle og andre idrætsudøvere.

Forslaget skal nu behandles i Nordisk Råds udvalg for kundskab og kultur. Du kan følge processen her:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1723-kultur


Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR