Tidigare studier visat att plastpartiklar påverkar djurlivet och resultatet är oroande. Om plasten påverkar djuren, så kommer det även att bli konsekvenser för människan. En risk är att mikroplasten kan binda gift och tränga in i våra celler. Socialdemokraterna i Nordiska rådet vill även att man tar reda på hur plasten hamnar i dricksvattnet och om det utgör en hälsofara - och i så fall - vilka konsekvenser de kan få för människan.

 

Her kan du følge sagen på Nordisk Råds hjemmeside:

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1753-haallbart

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

https://www.facebook.com/s.nordisk

https://twitter.com/SocNR