I Norden har individens arbetsvillkor och social trygghet traditionellt legat på en hög nivå. Men social dumping, det vill säga oacceptabelt låga löner och dåliga arbetsvillkor, smyger in i Norden. Ett rederi i Danmark har dömts till böter på 1,5 miljoner kronor för att använda filippinska sjömän utan arbetstillstånd på fyra av sina fartyg under danska flaggan. Det är första gången ett sådant domslut har getts i Danmark.

Social dumpning kan inte godtas och transportsektorn är en mycket viktig sektor där löner och arbetsvillkor är under press och det är därför nödvändigt att införa åtgärder som kan förhindra negativa utvecklingar när det gäller säkerhet, löner och arbetsvillkor.

Socialdemokraterna i Nordiska rådet stöder den kamp som de olika fackföreningarna i Norden har mot social dumpning och vi stöder också avtalssamhällets principer där arbetsmarknadsparterna förhandlar om nordiska löner och arbetsvillkor.

Socialdemokraterna i Nordiska rådet har lämnat in ett medlemsförslag för att Nordiska ministerrådet skall motarbeta förslag som leder till social dumpning inom sjöfarten och för att underlätta ett regelverk som skyddar den nordiska modellen för löner och arbetsvillkor.

Förslaget skal nu behandlas i Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden, se här:

 

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1769-tillvaext

 

Følg Socialdemokraterne i Nordisk Råd:

 

https://www.facebook.com/s.nordisk

 

https://twitter.com/SocNR